HMS82

Ulkosensori
RH, kastepiste, märkälämpötila, entalpia, T
Outdoor sensor
RH, dewpoint, wet bulb temperature, enthalpy, T
 • Säänkestävä
 • Oikeat mittaustulokset myös auringonpaisteessa
 • Kastepiste, märkälämpötila ja entalpia suoraan lähtösignaalista
 • Weatherproof
 • Correct measurements also in sunshine
 • Dewpoint, wet bulb temperature and enthalpy directly from output signal

HMD82

Kanavasensori
RH, kastepiste, märkälämpötila, entalpia, T
Channel sensor
RH, dewpoint, wet bulb temperature , enthalpy, T
 • Kustannustehokas
 • Korkea kosteudenkesto
 • Kastepiste, märkälämpötila ja entalpia suoraan lähtösignaalista
 • Cost-effective
 • Highly resistant to moisture
 • Dewpoint, wet bulb temperature and enthalpy directly from output signal

HM70

Käsimittalaite
RH, kastepiste, märkälämpötila, entalpia, T
Handheld meter
RH, T, CO2
 • Jäljitettävä kalibrointisertifikaatti
 • Graafinen käyttöliittymä
 • Helppo kalibroitavuus Vaisalan mittalaitteisiin
 • Traceable calibration certificate
 • Graphical display and easy to use interface
 • Easy field adjustment of Vaisala sensors

GMW90

LEED- ja vastaaviin projekteihin
CO2, RH, T
For projects such as LEED
CO2, RH, T
 • Mittaustarkkuutta vaativimpiin hankkeisiin
 • Jäljitettävä kalibrointisertifikaatti
 • 5 vuoden kalibrointiväli
 • Kalibrointi kentällä käsimittarilla, kaasulla tai mittausmoduuleilla
 • Measurement accuracy for the most demanding projects
 • Traceable calibration certificate
 • Five-year calibration interval
 • Calibration in the field with hand meter, gas or measuring modules

HMT140

Langaton tietojen kerääjä
T, RH
Wi-Fi Data logger
T, RH, Doors, Analog
 • Helposti liitettävissä langattomaan verkkoon
 • 18 vuoden paristokesto lämpötilamittauksissa
 • Valittavissa 9-30v virtalähde, LCD-näyttö, analogiatuloja, sekä kiinteät tai langalliset anturit 3,5m tai 10m johdolla
 • Connects easily to your existing Wi-Fi network
 • Battery powered for up to 18 months of power
 • Options include: 9-30VDC power supply, LCD display, analog device inputs, and fixed or cabled probes 3, 5 or 10m

HPP270

Vetyperoksidilla tehtäviin biodekontaminaatioihin
H2O2, RH, RS, T
For hydrogen peroxide bio-decontamination
H2O2, RH, RS, T
 • Toistettavissa oleva, vakaa ja tarkka mittaus
 • H2O2 tai H2O2 ja suhteellinen ilmankosteus (RS, RH), lämpötila, kastepiste, höyrynpaine sekä muita laskettuja parametreja
 • Kalibrointi kentällä tai jäljitettävä kalibrointisertifikaatti
 • Repeatable, stable, and accurate measurement
 • H2O2 only, or H2O2, with Relative Humidity (RS, RH), Temperature, Dew point, Vapor pressure and some other calculated parameters
 • Onsite or Traceable Factory Calibration available

DL1016/1416

Laajan lämpötila-alueen dataloggeri
T
Wide-range Temperature Data Logger
T
 • Kompakti tiedon kerääjä viewLinc-järjestelmään
 • 10 vuoden paristokesto lämpötilamittauksissa
 • Neljä kanavaa, kaksi vaihtoehtoista sisääntuloa, kaapelien pituudet 3m tai 7.6m
 • Kytkentävaihtoehdot: RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, PoE
 • Compact data logger used with the viewLinc monitoring system
 • 10-year battery temperature-only data logger
 • Up to 4 channels, 2 optional Boolean inputs, probe lengths: 3 or 7.6 m
 • Interface/connectivity options: RS-232 serial, USB, Ethernet, Wi-Fi, PoE

Indigo 200

 • Vaisala Indigo 200 -sarjan lähettimet on suunniteltu käytettäviksi älykkäiden ja itsenäisten kosteusmittapäiden (HMP4, HMP5, HMP7 ja HMP8), CO2-mittapäiden (GMP251 ja GMP252), kaasumaiselle vetyperoksidille tarkoitetun mittapäiden HPP272 ja HPP271 kanssa.
 • Vaisala Indigo 200 host devices are intended for Vaisala's intelligent, stand-alone humidity probes (HMP4, HMP5, HMP7 and HMP8), CO2 probes (GMP251 and GMP252), as well as our vaporized hydrogen peroxide probe series HPP270.

RFL100

VaiNet langaton lämpötilan dataloggeri
Laajan lämpötila-alueen seurantaan
VaiNet Wireless Temperature Data Logger RFL100
For wide-range temperature monitoring
 • RFL100 dataloggerit ovat osa VaiNet-langatonta teknologiaa, joka on yksi Vaisala viewLinc –olosuhdevalvontajärjestelmän kommunikointivaihtoehdoista
 • RFL-dataloggerin mittapää voidaan vaihtaa helposti. Mittapäissä käytetään Vaisala HUMICAP® kosteus- ja platinum RTD -antureita jotka takaavat erinomaisen stabiilisuuden
 • Wireless monitoring in fridges, freezers, incubators, LN2 tanks, cold rooms, and very low temperature freezers
 • Network connectivity provided by the VaiNet Access Point (AP10).
 • Measurement range -196 to +90 °C
 • Powered by two standard AA size 1.5 V batteries (LR6 alkaline or FR6 lithium)

AP10

VaiNet langaton yhteyspiste
T, RH, B
VaiNet Wireless Access Point
T, RH, B
 • Tarjoaa yhteispisteen langattomille RFL tiedon kerääjille
 • Voi yhdistää 32 kerääjää viewLinc järjestelmään
 • Tavallisesti yhdistetty 100m sisälle RFL100 tiedon kerääjästä
 • Validoi kaiken tiedon ja tallentaa sen turvattuun tietokantaan
 • Provides a network access point for the RFL wireless data loggers
 • Can connect up to 32 loggers to the viewLinc monitoring system
 • Typically installed within 100 meters of an RFL100 data logger
 • Verifies all data and stores it in a secure database

HMP110

Rakennekosteusmittapää
RH, T
Structural humidity probe
RH, T
 • Kestää betonin sisällä ja seinärakenteissa
 • Jäljitettävä kalibrointisertifikaatti
 • Maailman paras kosteusanturi HUMICAP®
 • Mittaa oikein vuosienkin jälkeen
 • Withstands conditions inside concrete and wall structures
 • Traceable calibration certificate
 • Best in the world HUMICAP® humidity sensor
 • Measures correctly after years

RFL100

VaiNet langaton tiedon kerääjä
T, RH
VaiNet Wireless Data logger
T, RH
 • Yhdistyy viewLinc järjestelmään Vaisalan patentoidulla langattomalla VaiNet tekniikalla
 • Erinomainen signaalivoimakkuus 100m saakka esteettömässä ympäristössä
 • 18kk käyttöaika 20 °C lämpötilassa kahdella AA-paristolla
 • Vaihdettavat anturit kalibrointiin paikan päällä
 • Connects to the viewLinc monitoring system with Vaisala’s proprietary VaiNet wireless technology
 • Superior signal strength to 100 m further in unobstructed environments
 • Powered with two AA sized batteries for 18 months of operation at 20 °C
 • Interchangeable probes for easy on-site calibration